jaargang 1, nr. 1
Op deze plek wil ik graag mijn ervaringen als musicus, dirigent en entrepreneur delen.

Wát de waarde van cultuur is, is voor iedereen verschillend. Maar dát er waarde is, is kristalhelder. Ik ga in op karaktereigenschappen van kunstenaars, het belang van adem en ontspanning en de creativiteit van iedereen. Dit met het oog op leiders die op zoek zijn naar de essentie van zichzelf en van leiderschap.
Daarnaast nodig ik gastschrijvers uit die vanuit hun perspectief een boeiend inzicht geven over leiderschap.

Sinds mensenheugenis gaan cultuur en maatschappij hand in hand. Zo’n 15.000 jaar geleden hadden de oermensen van het Magdalélien al behoefte om dagelijkse taferelen en rituelen vast te leggen in grotschilderingen, beeldhouwwerken en gravures. De zogenoemde Paleolithische kunst, waartoe de grotten van Lascaux behoren.
De eeuwen daarna gaat cultuur in eenheid en contrast samen met de ontwikkelingen van de samenleving. Tot op de dag van vandaag zien en horen we hoe kunstenaars hun verhalen vertellen over maatschappij en mensheid en hoe zij ons proberen te inspireren, verbazen en te ontroeren. De historische waarde is inmiddels wel bewezen. Maar hoe zit het met de dagwaarde van cultuur?

Economisch gezien blijft het lastig om de waarde van cultuur te bepalen. Het is een breed speelveld met versnipperde waarde voor iedereen. De een houdt van fotografie en heeft niets met opera. De ander houdt van sport en geeft niets om film. Allemaal prima, zolang iedereen maar beseft dat cultuur voor iedereen is en door iedereen gedragen wordt. Onder aan de streep is cultuur zelden winstgevend en is de waarde de collectieve waarde die een samenleving eraan toekent. De cultuur van een maatschappij is de mens zelf! Wanneer iedereen zich realiseert dat hij of zij dagelijks gebruikt maakt van cultuur dan ontstaat er een andere dynamiek, die de sector een meer realistische waarde geeft. Het is de beeldvorming rondom cultuur waar de winst van de sector zit.

Maar naast de ‘productwaarde’ van kunst en cultuur is er nog een verborgen waarde die onderbelicht blijft. Wat maakt een persoon een kunstenaar? Welke dynamieken gaan schuil achter dit ontstaansproces waar anderen iets van kunnen leren?
Wanneer je deze vragen uitrafelt, dan zijn er heel veel interessante zaken te ontdekken op gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, communicatie en creativiteit.

Ik noem er een paar waar ik in de volgende columns over zal schrijven:

  • Een gespannen lichaam en geest leert niet.
  • Een goede leider controleert de energierichting tussen leider en team
  • Van adem naar flow

Wanneer enkele zinnen uit de columns ergens landen en van waarde zijn, maakt cultuur de wereld een klein stukje mooier. En daar gaat het toch om. Nietwaar?

MG